Over Methon

Administratieve gegevens

Methon B.V.
Satellietbaan 4A
2181 MH Hillegom
tel 0252 531230 – fax 0252 531480
www.methon.nlinfo@methon.nl

Vestigingsdatum: 2 januari 1967
Handelsregister: Haaglanden 34035469
BTW-nummer: NL001503698B01

Activiteiten

Methon is leverancier/installateur van:
> Slagbomen met randapparatuur.
> Tourniquets, draaitrommels, klaphekjes en schuifdeurtjes.
> Bollards – pillars.
> Tensabarriers – afscheidingspalen, personengeleidingssystemen.

Commercieel

De kern van de bedrijfsactiviteiten betreft de levering en installatie van toegangscontroleapparatuur. Deze producten worden zowel aan eindgebruikers geleverd als aan dealers en andere wederverkopers, zoals bedrijven die zijn gespecialiseerd in parkeersystemen, beveiligingsbedrijven, installatiebedrijven en bouwbedrijven.
Methon kan complete systemen leveren en ook de complete installatiewerkzaamheden verzorgen, evenals de serviceverlening.
Prijslijsten worden op verzoek toegezonden, offertes kunnen op zeer korte termijn worden uitgebracht (voor standaardsystemen doorgaans binnen 1-2 werkdagen).

Advertenties

De advertenties worden verzorgd door Mediabureau Elbee.

Service

Methon verzorgt zowel de installatiewerkzaamheden als de serviceverlening, eventueel op basis van een voorafgaande offerte. Voor serviceverlening hoeft geen contract te worden afgesloten. U kunt het complete installatiewerk door Methon laten verzorgen, inclusief levering en aanleg van funderingen en aanbrengen van detectielussen in de bestrating. Voor reparaties zijn de meest gangbare onderdelen van standaardapparatuur aanwezig in de serviceauto’s.
Voor de serviceverlening geldt in het algemeen een responstijd van 8 werkuren op normale werkdagen. Werkzaamheden buiten normale werktijden en in het weekend zijn mogelijk voor een toeslag. Voor projecten waar de mogelijkheid van storingsmeldingen in het weekend wordt gewenst kunnen bijzondere regelingen worden getroffen. De serviceaanvragen kunnen worden ingediend per fax: 0252 531480, of per e-mail: service@methon.nl. Servicemeldingen dienen schriftelijke te geschieden, met vermelding van projectadres, contactpersoon ter plaatse met telefoonnummer, factuuradres, soort/type apparatuur en een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de storing.

Transport

Transporten van grote materialen worden verzorgd door Rhenus BV te Hillegom. Voor kleine zendingen wordt in het algemeen GLS ingeschakeld.

Leveringstermijnen

Voor slagbomen en tourniquets circa 4 werkweken voor standaardapparatuur en 6-7 werkweken voor speciale modellen. Enkele standaard slagbomen en tourniquets zijn uit voorraad leverbaar. Voor Tensabarriers 1-3 werkweken, voor randapparatuur zoals kaartlezers en intercoms 1-2 werkweken. Voor standaardapparatuur in de standaardkleur zijn er in het algemeen ook mogelijkheden tot spoedlevering. Voor slagbomen en tourniquets die uit voorraad leverbaar zijn is installatie binnen de termijn van een week doorgaans mogelijk.

Leveringsvoorwaarden

Volgens offerte.

Tenslotte

Bezoek aan kantoor/showroom uitsluitend na voorafgaande afspraak.

Privacyverklaring