Installatie en Service

installatie van slagbomen met funderingen installatie toegangscontyrolesystemen installatie tourniqet toegangscontrole

U kunt het complete installatiewerk door Methon laten verzorgen, inclusief levering en aanleg van funderingen en aanbrengen van detectielussen in de bestrating. Diverse civiele werkzaamheden kunnen ook door ons worden verzorgd, zoals bijvoorbeeld de aanleg van bekabeling of een vluchtheuvel op een rijbaan voor de plaatsing van een slagboomsysteem. Voor reparaties zijn de meest gangbare onderdelen aanwezig in de serviceauto’s. Voor serviceverlening hoeft geen contract te worden afgesloten.

In het algemeen geldt voor een servicemelding een responstijd van 8 werkuren op normale werkdagen. Werkzaamheden buiten normale werktijden en in het weekend zijn mogelijk voor een toeslag. Voor projecten waar de mogelijkheid van storingsmeldingen in het weekend wordt gewenst kunnen bijzondere regelingen worden getroffen.

Servicemeldingen dienen schriftelijk te geschieden, per fax: 0252 531480, of per e-mail: service@methon.nl, met vermelding van projectadres, contactpersoon ter plaatse met telefoonnummer, factuuradres, soort/type apparatuur en een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de storing.